Trainings- & Onderzoekscentrum

VIPP-SD en specifieke modules

VIPP-SD - de standaardmethode - kan gebruikt worden in de meeste gezinssituaties. Er zijn inmiddels ook enkele aanpassingen (‘modules’) ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. VIPP-SD en deze modules staan hier beschreven.

VIPP-SD
Naam: 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)
Doelgroep: 
Opvoeders van kinderen met (een verhoogd risico op) gedragsproblemen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar.
Effectiviteit: 
De effectiviteit van VIPP-SD op sensitief opvoedgedrag is aangetoond in een reeks gerandomiseerde studies.
Focus: 
De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de opvoeder.
Werkwijze: 
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één opvoeder en één kind.
Training: 
Er worden jaarlijks trainingen aangeboden in VIPP-SD.
Contact
VIPP
Naam: 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting
Doelgroep: 
Ouders met een baby tot 12 maanden.
Effectiviteit: 
In diverse gerandomiseerde studies bleek VIPP effectief: de methode bleek de sensitiviteit van de ouder en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie te bevorderen.
Focus: 
Verbeteren van de kwaliteit van de ouder-kind relatie, ouders ondersteunen in het herkennen van signalen, juist interpreteren en adequaat reageren op signalen van de baby.
Werkwijze: 
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video- opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één ouder en één baby.
Training: 
VIPP voor baby’s kan worden uitgevoerd door ondersteuners die gecertificeerd zijn in VIPP-SD; een verkorte handleiding kan worden aangevraagd.
Contact
VIPP-AUTI
Naam: 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism
Doelgroep: 
Ouders met een kind met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) van 0 tot 6 jaar
Effectiviteit: 
In een gerandomiseerde studie is VIPP-AUTI getoetst en op verschillende aspecten van ouder-kind interactie effectief gebleken.
Focus: 
In VIPP-AUTI wordt rekening gehouden met de gedragskenmerken van jonge kinderen met ASS. VIPP-AUTI heeft tot doel de kwaliteit van de ouder-kind interactie te bevorderen en optimale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen met ASS. Het programma bestaat uit zes huisbezoeken waarin de ondersteuner samen met de ouders filmfragmenten van ouder-kind interacties in dagelijkse situaties bespreekt. Ouders leren het gedrag van hun kind beter te begrijpen. Deze interventie is geschikt in aansluiting op de diagnose ASS bij kinderen van 0 tot 6 jaar.
Werkwijze: 
5 huisbezoeken met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één ouder en één kind.
Training: 
De module VIPP-AUTI kan gevolgd worden na het behalen van het VIPP-SD certificaat.
Contact
VIPP-Child Care
Naam: 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Child Care (VIPP-CC)
Doelgroep: 
Pedagogisch medewerkers in de gastouderopvang en kinderdagverblijven.
Effectiviteit: 
In twee gerandomiseerde studies is VIPP-CC getoetst in de gastouderopvang en in kinderdagverblijven. De methode is op verschillende aspecten van de kwaliteit van de opvang en sensitiviteit van de pedagogisch medewerkers effectief gebleken.
Focus: 
De pedagogisch medewerker is een belangrijke gehechtheidsfiguur voor kinderen in de kinderopvang. De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de pedagogisch medewerker zoals in de VIPP-SD methode, waarbij de pedagogisch medewerker als professional erkend wordt.
Werkwijze: 
7 bezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één pedagogisch medewerker en vier tot zes kinderen in de opvang.
Training: 
De module VIPP-Kinderopvang kan gevolgd worden na het behalen van het VIPP-SD certificaat.
Contact
VIPP-Turkish Mothers - VIPP-TM
Naam: 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Turkish minority Mothers (VIPP-TM)
Doelgroep: 
Moeders van Turkse komaf (tweede generatie) met een kind van 1 tot 6 jaar.
Effectiviteit: 
De effectiviteit van VIPP-TM is aangetoond in een gerandomiseerde studie.
Focus: 
De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de ouder zoals in de VIPP-SD methode, waarbij aandacht is voor de culturele achtergrond van het gezin.
Werkwijze: 
7 huisbezoeken met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één ouder en één kind.
Training: 
Er worden geen aparte trainingen aangeboden in deze module. Meer informatie kan worden opgevraagd.
Contact
VIPP-Pleegzorg
Naam: 
Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Foster Care (VIPP-FC)
Doelgroep: 
Pleegouders met een pleegkind van 0-6 jaar.
Effectiviteit: 
Wordt onderzocht
Focus: 
De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit en het sensitief disciplineren van de pleegouder zoals in de VIPP-SD methode, waarbij aandacht is voor de pleegzorgsituatie en de gedragskenmerken van pleegkinderen.
Werkwijze: 
7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek) met video-opnames aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één pleegouder en één pleegkind.
Training: 
Na het behalen van het VIPP-SD certificaat kan in het kader van het lopende effectiviteitsonderzoek een VIPP-FC module gevolgd worden.
Contact

Op dit moment worden er - in samenwerking met internationale onderzoekers - nog enkele modules getest in gerandomiseerde studies, onder andere VIPP-SD voor vaders, voor ouderparen en voor gezinnen met oudere adoptiekinderen.