Trainings- & Onderzoekscentrum

Trainingen

Er worden momenteel trainingen aangeboden in de VIPP-SD methode en de modules VIPP-AUTI en VIPP-Kinderopvang. Professionals die werken met jonge kinderen tot 6 jaar kunnen deelnemen aan de VIPP-SD training.
Op de trainingskalender vindt u informatie over aankomende trainingen. Op aanvraag kunnen in-company trainingen worden verzorgd.

Wie kunnen er getraind worden?

De VIPP-SD training is bedoeld voor alle professionals die werken met gezinnen met jonge kinderen, zoals (ortho)pedagogen, psychologen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, pedagogisch medewerkers, consultatiebureaumedewerkers, kinderpsychiaters, gedragswetenschappers en degenen die voor deze functies in opleiding zijn.

Opbouw van de training

De VIPP-SD training start met een basistraining van 4 dagen in het gebruik van Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD). Na de basistraining volgt een verplicht oefentraject met 5 halve dagen supervisie (4 uur per bijeenkomst). De supervisiebijeenkomsten worden gehouden in kleinere groepen. Bij voldoende aanwezigheid en bewijs van vaardigheid ontvangen deelnemers het ‘VIPP-SD Ondersteuner’ certificaat. Gecertificeerde ondersteuners worden geregistreerd door het Centrum voor Gezinsstudies aan de Universiteit Leiden. 

Inhoud van de training

In de basistraining wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, het einddoel en de principes van de VIPP-SD methode. Aan de hand van voorbeelden op video wordt geoefend in het toepassen van de verschillende stappen in de interventie. Oefeningen worden gevolgd door discussies onder leiding van een ervaren trainer. Het doel van de VIPP-SD basistraining is om deelnemers kennis te laten maken met de principes van de VIPP-SD methode, en daarmee hun kennis en begrip van het praktische gebruik en de doeltreffendheid ervan te vergroten.

Supervisie voor het oefentraject

Om te leren de VIPP-SD methode zelfstandig toe te passen wordt de basistraining vervolgd met een oefentraject. In deze periode zullen deelnemers de interventie voor het eerst uitvoeren bij een oefengezin. Tijdens de supervisiebijeenkomsten in kleine groepen krijgen deelnemers de kans om hun video’s en ‘scripts’ (op schrift voorbereide interventie) te bespreken onder leiding van een ervaren supervisor.

Kosten en accreditatie

De kosten voor de VIPP-SD training bedragen € 1000 per deelnemer en zijn inclusief de VIPP-SD handleiding, 4 dagen training, 5 dagdelen supervisie en een certificaat.  

De kosten van de trainingsmodules VIPP-AUTI en VIPP-Kinderopvang zijn op aanvraag, en zijn inclusief de handleiding, 2 trainingsbijeenkomsten, 3 supervisiemomenten en certificaat.

De VIPP-Kinderopvang module kan uitsluitend gevolgd worden door deelnemers met een VIPP-SD certificaat. De VIPP-AUTI module kan enkel gevolgd worden door professionals met een deelnamebewijs aan de basis VIPP-SD training. 

Speelgoed en ander materiaal, videocamera’s en videobewerkingssoftware worden niet door het VIPP Trainingscentrum verzorgd.   

Een gereduceerd tarief is van toepassing op promovendi, studenten en deelnemers uit Oost-Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Voor in-company trainingen worden aparte offertes opgesteld afhankelijk van het aantal deelnemers. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Accreditatie voor de VIPP-SD training is toegekend door Stichting KwaliteitsregisterJeugd en de accreditatie voor Maatschappelijk werkers en Agogen is ook rond. Enkele andere accreditaties zijn in behandeling.

Niveaus

Om de kwaliteit van de methode te handhaven onderscheiden we verschillende niveaus en worden eisen gesteld aan herregistratie. Na succesvolle afronding van de basistraining en het supervisietraject behalen deelnemers het VIPP-SD certificaat (niveau 1). Het niveau dat daarna volgt kent geen officiële certificering, maar geeft aan dat het nodig is om ervaring op te bouwen voordat een aanvraag kan worden gedaan om officieel supervisor (niveau 3) te worden. 

Als een supervisor voldoende ervaring heeft opgebouwd, kan er mogelijk een aanvraag worden gedaan om trainer (niveau 5) te worden. Ieder traject tot supervisor of trainer start met een aanmeldformulier en een kennismakingsgesprek met een officiële VIPP-SD trainer. De start en duur van een traject tot supervisor of trainer hangen af van de kwaliteiten en mogelijkheden van de aanvrager en de ruimte voor begeleiding vanuit het VIPP Trainings- en Onderzoekscentrum. Om trainer te kunnen worden dient iemand ten minste drie keer succesvol co-trainer te zijn geweest tijdens officiële VIPP-SD trainingen.

Herregistratie

Herregistratie houdt in dat u de titel van VIPP-SD ondersteuner of supervisor alleen kunt behouden, als u aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en dit kunt aantonen. Voor VIPP-SD ondersteuner houdt dit in dat u jaarlijks ten minste 2 gezinnen ondersteunt, waarvoor u ten minste 1 uur supervisie heeft ontvangen van een geregistreerde supervisor.

Het kan zijn dat u getraind bent in de zowel de VIPP-SD als de VIPP-AUTI en voor beide methoden het certificaat heeft gehaald. De herregistratie regels gelden voor beide certificaten onafhankelijk. Om beide titels te behouden, zou u dus jaarlijks bij twee gezinnen de VIPP-SD moeten uitvoeren en bij twee gezinnen de VIPP-AUTI. Een vergelijkbare regel geldt als u getraind bent in de VIPP-SD en de VIPP-Kinderopvang.

Er wordt momenteel gewerkt aan het herregistratie systeem.